King Tupou VI Coronation Medal

TON011  Metali Fakalangilangi ‘o e Hilifaki Kalauni ‘o ‘Ene ‘Afio, Tupou VI

  • Medal was instituted in 2012 by King Tupou VI to commemorate his coronation.
  • Tupou VI — is the King of Tonga.

Tonga