Danmark. King Christian X's Medal for Participation in the War 1940-45.

Kong Christian Xs Erindringsmedalje for Deltagelse i Krigen 1940-45.