Kyrgyzstan. The Hero of the Kyrgyz Republic.

Кыргыз Республикасынын Баатыры.


Источник: