Медаль За доблестное обеспечение безопасности Лидера Нации.

Елбасыныѕ ќауіпсіздігін айбынды атќарєаны їшін.