МЕДАЛЬ ЗА ОТЛИЧИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОПОРЯДКА

Құқық тәртібін қамтамасыз етуде үздік шыққаны үшінМЕДАЛЬ ВЕТЕРАН ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының ардагеріМедаль За вклад в обеспечение правопорядка

Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшінМедаль 15 лет министерству внутренних делМедаль 20 лет министерству внутренних делМЕДАЛЬ ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін


Источник: Sammler,Тимур Асылханов